Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2019

The atrocities of Russians in Syria / Οι φρικαλεότητες των Ρώσων στη Συρία (Shocking Video - Σοκαριστικό Βίντεο)

Warning: The video contains very harsh images. Not suitable for children!

Προειδοποίηση: Το βίντεο περιέχει πολύ σκληρές εικόνες. Ακατάλληλο για παιδιά!In a previous post we posted a video of horror of the atrocities committed by Russian "fighters" in Syria. Here's the even more horrific "history" of this video, that is, the unspeakable sufferings of that unfortunate victim of the Russians from the moment he fell into their hands until his slow and excruciating death and ultimately the desecration of his dead body.

The country that instills such feelings of brutality and inhumanity into its soldiers cannot be called "Holy Russia". Even more, this country cannot claim a leadership role in Orthodoxy. To tell the truth without pretense, such a country cannot even be considered Christian... We are used to seeing such war crimes and atrocities in other religions, which contain the element of fanaticism and urge their believers to "subjugate infidels" with violence and blood. But Orthodoxy is the religion of love, self-sacrifice, solidarity, forgiveness.

Really, what can these atrocities have to do with Christianity and Orthodoxy? Nothing. It's just an ordinary Russian affair...

Anyone who decides to watch this video should have very strong nerves and a very strong stomach... But the truth cannot be concealed for the sake of false "correctness". Truth liberates. And what is threatened today, more than ever, is freedom.

***

Σε προηγούμενη δημοσίευση αναρτήσαμε ένα βίντεο φρίκης και θηριωδίας από τις φρικαλεότητες που διαπράττουν οι Ρώσοι «μαχητές» στη Συρία. Εδώ, παραθέτουμε την ακόμη πιο φρικτή «προϊστορία» αυτού του βίντεο, δηλαδή τα όσα υπέφερε το άτυχο θύμα των Ρώσων από τη στιγμή που έπεσε στα χέρια τους μέχρι τον αργό και βασανιστικό του θάνατο και τελικά την κατακρεούργηση και βεβήλωση του νεκρού του σώματος.

Η χώρα που καλλιεργεί τέτοια αισθήματα κτηνωδίας και απανθρωπιάς στους στρατιώτες της δεν μπορεί να ονομάζεται «Αγία Ρωσία». Πολύ περισσότερο, δεν μπορεί να διεκδικεί ηγετικό ρόλο στην Ορθοδοξία. Για να πούμε την αλήθεια χωρίς προσχήματα, μια τέτοια χώρα δεν μπορεί καν να θεωρείται χριστιανική... Τέτοια εγκλήματα πολέμου και ανθρώπινης θηριωδίας έχουμε συνηθίσει στους χώρους άλλων θρησκειών, οι οποίες εμπεριέχουν το στοιχείο του φανατισμού και προτρέπουν για την «υποταγή των απίστων» με τη βία και το αίμα. Η Ορθοδοξία όμως είναι η θρησκεία της αγάπης, της αυτοθυσίας, της αλληλεγγύης, της συγχώρησης.

Αλήθεια, ποια σχέση μπορεί να έχουν αυτές οι πράξεις θηριωδίας με τον Χριστιανισμό και την Ορθοδοξία; Καμία. Είναι απλά μια συνηθισμένη ρωσική υπόθεση...

Όποιος αποφασίσει να παρακολουθήσει αυτό το βίντεο, θα πρέπει να έχει πολύ γερά νεύρα και πολύ γερό στομάχι... Αλλά η αλήθεια δεν μπορεί να αποκρύπτεται για λόγους ψεύτικης «ορθότητας». Η αλήθεια ελευθερώνει. Και αυτό που απειλείται σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, είναι η ελευθερία.